Untitled Document

  PROSTAR CHEMICALS  CO., LTD.รายละเอียด

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รายได้ 
เงินเดือนประจำ, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม
เฉพาะบางตำแหน่ง : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเดินทาง(น้ำมัน), ค่าโทรศัพท์

วิธีการสมัครงาน
- สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์
- จดหมาย หรือ E-mail : kanokporn.s@prostarchemicals.co.th

ติดต่อ
คุณกนกพร  ศุกระกาญจนะ (ผู้จัดการสำนักงาน)
ที่อยู่ : 20/36 หมู่ที่ 3  ซอยจตุโชติ 4  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10221
โทร. 02-974-5605-8 โทรสาร. 02-974-5610 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1).ตำแหน่ง : พนักงานขายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Industry Chemicals )       จำนวน 1-2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความสามารถ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน : 
1. ดูแลลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
2. ติดต่อประสานงาน ติดตามงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. สรุปข้อมูลด้านงานขาย และรายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
1. เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. , ปริญญาตรี สาขาเคมี, วทบ., สาขาการตลาด/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
3. มีประสบการณ์ในการขายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่

Copyright © 2015 Prostar chemicals Co., Ltd. All Rights Reserved.