ร่วมงานกับเรา

รายละเอียด

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รายได้

  • เงินเดือนประจำ, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม
  • เฉพาะบางตำแหน่ง : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเดินทาง(น้ำมัน), ค่าโทรศัพท์

วิธีการสมัครงาน

  • - สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์
  • - จดหมาย หรือ E-mail : kanokporn.s.prostarchem@gmail.com

ติดต่อ

  • คุณกนกพร  ศุกระกาญจนะ (ผู้จัดการสำนักงาน)
  • ที่อยู่ : 20/36 หมู่ที่ 3  ซอยจตุโชติ 4  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10221
  • โทร. 02-067-5606 ถึง 9, 02-101-0764, 02-974-5605 แฟกซ์กด 9

1.ตำแหน่ง : พนักงานขายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Industry Chemicals ) จำนวน 1-2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

1. ดูเเลลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
2. ติดต่อประสานงาน ติดตามงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. สรุปข้อมูลด้านงานขาย และรายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 40 ปี
2. วุฒิการศึการษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาเคมี, วบท., สาขาการตลาด/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่

WordPress Lightbox