Jobs

รายละเอียด

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รายได้

 • เงินเดือนประจำ, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม
 • เฉพาะบางตำแหน่ง : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเดินทาง(น้ำมัน), ค่าโทรศัพท์

วิธีการสมัครงาน

ติดต่อ

 • คุณกนกพร  ศุกระกาญจนะ (ผู้จัดการสำนักงาน)
 • ที่อยู่ : 20/36 หมู่ที่ 3  ซอยจตุโชติ 4  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10221
 • โทร. 02-067-5606 ถึง 9, 02-101-0764, 02-974-5605

1.ตำแหน่ง : พนักงานขายเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Industry Chemicals ) จำนวน 1-2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความสามารถ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน : 

 1. ดูแลลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 2. ติดต่อประสานงาน ติดตามงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. สรุปข้อมูลด้านงานขาย และรายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย , หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. , ปริญญาตรี สาขาเคมี, วทบ., สาขาการตลาด/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการขายเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่
WordPress Lightbox